Vivo Nex A: không có tai thỏ, chỉ có một "sừng" thò thụt, mặt trước rất đẹp

Tinh tế

  • Release Date: 27 Jun 2018
  • Viewer: 40.664
  • Like Video: 316
  • Dislike Video: 27
  • Video Length: 6.28

 Download  Fast Download

Music Video

  Play Audio :

Description

Vivo Nex A: không có tai thỏ, chỉ có một "sừng" thò thụt, mặt trước rất đẹp

- Chi tiết về video trong bài viết: https://tinhte.vn/threads/t...
- Trong khu vực: https://tinhte.vn/forums/an...
- Website Tinh tế: http://www.tinhte.vn
- Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/ti...
- Youtube: https://www.youtube.com/use...
- Google+: https://plus.google.com/+ti...
- Twitter: https://twitter.com/tinhtefan

Comments

Resent Search :